Kominiarze w Łodzi Przeglądy kominów

Przeglądy kominiarskie


Kominiarze

Kominiarze Pracownicy naszej firmy są dobrze wyszkolonym, fachowym zespołem, który w oparciu o wieloletnie doświadczenie rozwiąże każdy problem z dziedziny kominiarstwa.

Mistrzowie kominiarscy oprócz przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych zgodnie z art 62 Prawa Budowlanego, kierują pracą kominiarzy. Pod ich nadzorem pracownicy usuwają awarie stwierdzone podczas wykonywania rutynowych kontroli, remontują kominy, uszczelniają i dobudowują przewody kominowe, zakładają nasady kominowe, turbowenty, siatki na wyloty kominowe.

Mieszkańcy regionu łódzkiego uzyskają u nas wszelką niezbędną pomoc w zakresie kompleksowych usług kominiarskich. .

Przeglądy kominów

Kierując się wymogami Prawa Budowlanego i dbając o bezpieczeństwo, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych wykonaną przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Mimo, że obowiązek ten nie obejmuje właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego, w przypadku powstania pożaru ubezpieczyciel często żąda protokołu kominiarskiego, co jest jednym z warunków wypłaty odszkodowania. Warto więc zastanowić się nad wizytą kominiarza w domu.