Usługi kominiarskie Oferta Zakładu Kominiarskiego Paweł Golenia.

Zakres usług kominiarskich


 • okresowe kontrole przewodów kominowych w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. z 2006, nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami;

 • czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej;

 • inwentaryzacja przewodów kominowych, podłączeń urządzeń kominowych wraz ze szkicem i opisem;

 • udrażnianie przewodów kominowych;

 • regulacje pionów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • monitorowanie przewodów kominowych za pomocą kamery inspekcyjnej;

 • zabezpieczanie (doszczelnienie) przewodów kominowych wkładami żaroodpornymi i kwasoodpornymi;

 • dobudowa przewodów kominowych rurami dwupłaszczowymi w ociepleniu;

 • zabezpieczenie wylotów kominowych przed ptakami;

 • odbiory techniczne budynków w stanie surowym i użytkowym;

 • opiniowanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych dla potrzeb gazowni;

 • usuwanie stwierdzonych usterek wg zaleceń pokontrolnych zgodnie z indywidualnymi ustaleniami;

 • szlamowanie doszczelnianie wnętrza komina masą cementową;

 • frezowanie przewodów kominowych czyli powiększanie średnicy komina bez ingerencji w jego konstrukcję;

 • doszczelnianie przewodów kominowych wkładami żaroodpornymi i kwasoodpornymi;

 • montaż nasad kominowych tradycyjnych oraz nasad typu „turbowent”.